BLISS, PICTOGRAM, DAISY – Vad var det nu vi skulle ha äppelhyllan till?

Biblioteken i länet har länge efterfrågat studiedagar kring anpassade medier, och det var ett av de önskemål som framkom i Regionbibliotek Stockholms enkät våren 2010. Vi genomför nu två studiedagar på temat äppelhyllan, där vi […]