Vad är Shared Reading

Shared Reading är social högläsning i grupp. Metoden, som kommer från England, har etablerats av The Reader i Liverpool. Shared Reading har alltid handlat om att få fler att upptäcka och ta makten över läsning och litteratur i gemensamma trygga rum. The Reader är noga med att betona att det inte är biblioterapi. I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig. De eventuella hälsoeffekter som kan uppstå kallar the Reader för ”unintended consequences”, alltså oavsiktliga konsekvenser.

Shared reading passar för olika typer av uppsökande verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper.

Utbildningsradion sände för några år sedan ett tv-program med reportage från the Reader i Liverpool och läsgrupper i Danmark och England.
https://urplay.se/program/196303-konstens-dolda-kraft-litteratur

Hur går det till

Läsledaren stämmer träff med en grupp eller annonserar tid och plats. Deltagarna behöver inte förbereda sig.
Läsledaren delar ut den första texten och börjar läsa den högt. Efter en stund kanske hen erbjuder någon annan att fortsätta läsningen, men läsledaren styr alltid när läsningen pausar. Vanligen läses två texter, en dikt och ett kortare prosastycke under ca 60-90 minuter. Ledarrollen är viktig och läsledarens främsta tillgång är att vara vänlig, trygghetsskapande och modig. Läsledaren har förberett mötet med att ta med en kortare text, det kan vara en dikt eller en kort berättelse och förberett de texterna noga. Vid varje paus görs en gemensam reflektion kring det lästa stycket. Men det finns inga krav på att tala eller läsa högt, det räcker att sitta med. I samtalet utforskas tillsammans betydelser, nyanser och känslor utifrån texten.

En bra introduktion till hur Shared reading kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs

Shared Reading på folkbibliotek i Stockholmsregionen

I november 2019 arrangerar regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper.

I två tidigare kurser 2017 och 2018 har totalt trettio personer utbildats, mestadels från folkbibliotek i Uppsala och Stockholms län i metoden Shared Reading.  Erfarenheterna från utbildningarna är goda, deltagarna har varit mycket nöjda med kursen och grupper har startat på olika håll.

De som gått kurser tidigare år har kommit igång bra med olika typer av grupper. Karin Cellton från biblioteket i Värmdö berättar i artikeln Att dela en sommarvisa i Biblioteksbladet om Shared Reading i Värmdö. I Farsta i Stockholm arbetar Lena Sundström med Shared Reading, hon berättar i artikeln Farsta vill locka ny målgrupp i tidningen Mitti.

Om du vill veta mer om Shared Reading. Kontakta gärna oss på Regionbibliotek Stockholm.  regionbiblioteket.kultur@sll.se