Syftet med projektet Seniorkultur är att människor inom äldreomsorgen ska få ta del av olika kulturaktiviteter. Regionbibliotek Stockholm genomförde projektet 2012-2013 tillsammans med de sex andra länsfunktionerna i länet. 

Alla har rätt till kultur och kulturen måste därför finnas tillgänglig på alla platser där våra invånare finns. Det är särskilt viktigt för dem som inte själva kan ta sig till de platser där kulturutbudet finns. När krafterna avtar och vi blir mer beroende av hjälp från andra är det viktigare än någonsin att också få ett rikt socialt innehåll i vardagen.

_______________________________________________________

Mål: Boende inom äldreomsorg ska få ta del av kulturaktiviteter. Nya former för kulturaktiviteter ska utvecklas gemensamt av de sju länskulturfunktionerna till kulturkatalogen.
Målgrupp: Boende inom 9-10 äldreboende i länet, personal och anhöriga
Tid: 2012/2013
Finansiering: Kulturrådet och Landstingets kulturnämnd       

_______________________________________________________

Regionbibliotek Stockholm genomför 2012-2013 projektet Seniorkultur tillsammans med de sex andra länsfunktionerna i länet. Syftet med projektet är att människor inom äldreomsorgen ska få ta del av olika kulturaktiviteter. Arbetsgruppen för Seniorkultur ska också ta fram fler program till landstingets verksamhet Kultur i vården – program som betonar det egna skapandet. 9-10 äldreboende i länet har valts ut att delta i projektet.

Bibliotekens medverkan och insatser i seniorkultur är på olika nivåer. Det lokala biblioteken i närheten av äldreboendet kommer att involveras och vara delaktiga i den mån det går. Förhoppningsvis kan samverkan mellan de lokala biblioteken och äldreomsorgen utvecklas. De lokala biblioteken kan även stödja, komplettera och delta i de kulturaktiviteter som genomförs på äldreboendena där det passar.

Personal inom äldreomsorgen kommer också att erbjudas möjligheten att gå en läsombudscirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med de andra länsfunktionerna erbjuds också ett litteratur och berättelsepaket med inriktning mot dialekter. Det är upp till varje äldreboende att bestämma vad de vill delta i inom vissa ramar. Projektet ska dokumenteras i bilder, filmer och berättelser. Mångkultur, jämställdhet och delaktighet är viktiga aspekter i projektet.

näckros