Wikipedias fel och brister

Spetz, Einar, Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken? (2008)

Einar Spetz gjorde på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm en förstudie om Wikipedia som innehåller en beskrivning av Wikipedia, en användarundersökning vid tre gymnasieskolor samt ett förslag på projekt vid ett antal gymnasieskolor.