Viktigast i världen och fallen flicka – barnkonventionen i barnböckerna 2009

av Lena Lundgren och Marie Johansen

FN:s barnkonvention antogs 1989 och 20-årsdagen uppmärksammades i medierna i november 2009. Men hur levande är Barnkonventionen i skolorna, inom fritidsverksamheten eller på biblioteken?

Text publicerad i samband med Bokprovningen 2009.