Tillsammans för digital omställning – Behov av samverkan inom digitalisering hos folkbiblioteken i stockholmsregionen

Sammanfattning
I denna rapport sammanställer vi behov när det gäller digitalisering av biblioteken inom Stockholms län.
Vi ser att nöjdheten med det egna digitaliseringsarbetet är lågt, viljan till samverkan stor och
interoperabiliteten låg. Vi lägger fram fyra förslag på hur Stockholms läns landsting kan bidra till ökad
samverkan inom digitalisering. Dessa förslag är:

1. Användarorientering – Ta fram gemensamma metoder för användarundersökningar och sammanställa
statistiska analyser gällande e-tjänster.
2. Gemensam upphandling – Agera som central part i avtalssamverkan.
3. Teknisk kompetens – Kompensera för teknisk kompetensbrist hos kommunerna.
4. Forum för digital strategi – Ta ansvar för länets digitala utveckling genom att erbjuda ett forum för
strategiska beslut som leder till ökad samverkan.

 

UTREDARE Fredrik Karlsson