Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till september 2019 kommer Regionbibliotek Stockholm genomföra en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby och bland annat skrivit rapporten Digitaliseringens möjligheter och kulturens potential.

Förstudien genomförs inom satsningen Digitalt först – med användaren i fokus. Förstudien handlar om att ta fram kunskap och processer för att biblioteken ska bli lokala mötesplatser för användarens eget digitala skapande och innovation. Förstudien är ytterligare ett steg för att få ett regionalt perspektiv på frågor som rör digitaliseringen och skapande på biblioteken.

Förstudiens mål är att skriva en rapport med rekommendationer till tjänstemän och politiker i regionen för att kunna initiera ett större projekt där fler kommuner och folkbibliotek kan arbeta med användarens eget digitala skapande på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt. Här är förstås kommunernas input också helt avgörande. Därför vill Samuel Sjöblom gärna komma i kontakt med och träffa bibliotekschefer, verksamhetsutvecklare och bibliotekarier i regionens kommuner som jobbar med sina bibliotek i denna riktning. Eller personer som inte kommit igång och har tankar kring vad som saknas eller står i vägen för att detta ska ske.

Tveka inte att höra av dig med tankar, frågor och idéer till samuel.sjoblom@sll.se