Genomförda aktiviteter inom projektet 2016-2018

 

Våren 2016: Enkät till folkbiblioteken i Stockholms län
– Arbete och insatser för digital kompetens.

Våren 2016: Workshops med bibliotekspersonal,
utifrån Digital agenda Storstockholm (Regionala digitala agendan).

Hösten 2016: Regional konferens om arbetet med digital kompetens på biblioteken och inom folkbildningen i Stockholms län.

Hösten 2016-våren 2017:
Kartläggning av tillgången till medborgarservice i Stockholms län. Genomgång av bibliotekens och kommunernas webbplatser och biblioteksplaner.

Våren 2017: Workshopar med bibliotekspersonal kring samarbeten mellan bibliotek och andra kommunala aktörer gällande medborgarservice.

Hösten 2017: Studieresa till DigidelCenter på Motala bibliotek, tillsammans med biblioteksanställda i länet.

Studiebesök och intervjuer

Våren 2017: Besök och samtal på Nykvarns bibliotek och kundcenter.

Våren 2017: Studiebesök på Digidelcenter på Sundsvalls stadsbibliotek Kulturmagasinet. Studiebesök Härnösands stadsbibliotek (Teknikpunkten med flerspråkig personal, samarbete med Arbetsförmedlingen, osv).

Våren 2017: Besök på Lärcentrum på Malmö stadsbibliotek, samtal med samordnare för Lärcentrum.

Våren 2017: Besök på Vårsta bibliotek och medborgarservice, Botkyrka kommun.

Våren 2017, telefonintervjuer med:
Digidelcenter Motala bibliotek. Julia Larsson, projektledare.
Digitala servicecenter Västerbotten. Rebecca Eriksson, projektledare.
Digidelcenter Sundsvalls stadsbibliotek. Petter Stjernstedt, projektsamordnare.

September 2017: Samtal med Länsbibliotek Västerbotten om Digitala servicecenter Västerbotten och Regionbibliotek Östergötland om DigidelCenter på Motala bibliotek (Regional konferens Storforsen).

Våren 2018:
Besök och samtal på Bibblerian: bibliotek och medborgarkontor i Hässelby gård.
Telefonsamtal med Skärholmens medborgarkontor.
Telefonsamtal Älvsjö bibliotek med medborgarkontor i samma hus.
Mailkontakt med Blackebergs bibliotek, Skogås bibliotek i Huddinge kommun och biblioteken i Nacka kommun.