Bibblerian öppnar för DIY

Vi som jobbar på biblioteket i Hässelby gård har en tanke om att vägen till lärande går genom lust, skapande och lekfullhet. Men om vi nu vill att andra ska lära sig så betyder det […]

Kartläggning av IT-relaterade frågor på biblioteken i Huddinge

Frågor om böcker dominerar vår vardag, men det är IT-frågorna som tar plats. Bibliotek Huddinge genomförde för ett år sedan en kartläggning av de frågor som ställdes i biblioteksdiskarna för att se hur stor andel av dessa som var IT-relaterade, om personalen hade kompetens att svara på frågorna och om biblioteket hade tekniska resurser för att möta behoven.

Föreläsning: Digidel, Maker space och MIK

Välkomna på  ett frukostseminarium under Get Online Week, en förmiddag om hur biblioteken kan arbeta med digital delaktighet i olika former. Vi får lyssna på Marika Alneng, bibliotekarie på Bibblerian* i Hässelby gård, om hur […]

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

PIAAC visar att biblioteken, som viktig samhällsinstitution, bör fortsätta sitt arbete med digital delaktighet, bygga upp e-serviceverkstäder, ta tag i arbetet med vuxnas lärande, satsa på läsfrämjande för vuxna, förbättra samarbetet med folkbildningsorganisationer, stå stark […]

Länsnytts sommarnummer handlar om statistik!

Siffror till vilken nytta? Siffror, siffror, siffror möter oss dagligen och de vill tala om hur det står till i samhället, hur det går för oss. Inom biblioteksvärlden så har vi mycket siffror inte minst från […]

Strategisk syn på bibliotekens arbete med äldre

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 3 2013: Biblioteksservice till äldre och funktionshindrade är prioriterad i de flesta kommuner, och verksamheten har långa traditioner på svenska bibliotek. I detta nummer av Länsnytt finns flera rapporter […]

Flödesprojektet – att kartlägga detaljerna för en effektivare helhet

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Fjärrlån och plockning av reserverade och innestående medier är en omfattande och tidskrävan de hantering för många bibliotek. I ”Flödesprojektet” ville vi därför titta närmare på processerna […]

Enkelt – effektivt – engagerat!

Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete För att det moderna biblioteket ska kunna leva upp till morgondagens krav behövs både bra tekniska lösningar och ett fungerande samarbete kring resursdelning. Vad gör Libris? Information om […]

Biblioteksnätverket i Digidel

Biblioteksnätverket inom Digidelkampanjen träffades 20 juni i Regionbibliotek Stockholms lokaler. Sammankallande var Ann Wiklund som är samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel. Dagen inleddes med en genomgång om kampanjläget, av Christine Cars-Ingels från Digidelkansliet […]