Mobilt bibliotek – hur och varför?

Denna gång handlar Länsnytt (nr 1, 2016) om bibliotek, bibliotekarier och användare som är mobila, det vill säga rörliga. Numret är fyllt av goda exempel på bokbussar, popup-bibliotek och digitala tjänster, men det finns naturligtvis […]

Bokbåtsdags

Bokbåten kastar loss igen! Vårens bokbåtstur går den 25 – 29 april. Under fem dagar besöker bokbåten 22 öar med bryggstopp på mellan en halvtimme och en och en halv timme beroende på antal besökare och […]

Läsombud idag – en komplex verksamhet

Läsombud etablerades i Sverige på 1990-talet, initiativtagare var stiftelsen Centrum för lättläst. Konceptet spreds över landet med tydligt fokus på meningsfullhet och delaktighet, först inom funktionshindersomsorg och sedan i äldreomsorg. Nyligen har också försök med […]

Seniorkultur

Syftet med projektet Seniorkultur är att människor inom äldreomsorgen ska få ta del av olika kulturaktiviteter. Regionbibliotek Stockholm genomförde projektet 2012-2013 tillsammans med de sex andra länsfunktionerna i länet.  Alla har rätt till kultur och […]

Seminarium om litteratur och läsfrämjande ur ett minoritetsspråksperspektiv- med särskilt fokus på finska

I november 2015 arrangerade Finlandsinstitutet för tredje året i rad seminarium för biblioteks-personal. Årets seminarium hade fokus på litteratur och läsfrämjande på minoritetsspråk. Ett trettiotal biblioteks-medarbetare deltog. Anders Eriksson, direktör på Finlandsinstitutet hälsade oss välkomna. Maria […]

Ombud i läsningens tjänst

Regionbibliotek Stockholm startade i september 2012 projektet Ombud i läsningens tjänst. Projektet gick ut på att utbilda personal inom omsorg och äldreomsorg till läsombud. Mål: 50 personal inom omsorg och äldreomsorg i Stockholms län ska utbildas […]

Prosit! – Må det gagna, 2009-2011

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoder Målgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men […]

Bokbåtens dagbok 20 april 2015

Bokbåtens första dag på sjön för veckan är snart till ända och det har varit blåsigt men soligt. Vi hade problem att lägga till vid Arholma, den nordliga vinden låg på så hårt. Nästa gång […]

Identitet ung?

Generation Y, Generation Z, G-gruppen, tjugonånting, kvartlivare, nätgenerationen och digitala infödingar, – dagens unga benämns på många olika sätt. I Sverige är cirka 1,6 miljoner människor i åldrarna mellan 13 och 25 år. I rapporten […]

6 frågor till Linda Sandberg

Intervju med Linda Sandberg som arbetade med kampanjen Digidel2013, på digidelkansliet som drevs av .SE. Efter Digidel2013 har Linda jobbat vidare med Digidelnätverket som projektledare för Get Online Week samt för Medborgarveckan 2014.

Digital delaktighet och demokrati – riksdagen.se i fokus

Riksdagsbiblioteket deltog i Medborgarveckan genom att bjuda in allmänheten till en föreläsning, ”Digital delaktighet och demokrati – riksdagen.se i fokus”. Vi visade vad som finns att hitta via riksdagen.se. och berättade hur arbetet i riksdagen går till.

Nordiska barnbokskonferensen i Stavanger, 2-3 februari 2015

Konferensen, som återkommit efter uppehåll i några år, hade temat Undergång – eller övergång? Första dagen var temat dystopier och andra mörka strömmar i barn – och ungdomslitteraturen. Här kommer några glimtar av dagen. En […]

Möten med litteratur

Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med Demensförbundet och Svenskt demenscentrum fått medel av Kulturrådet för att genomföra det nationella projektet; Möten med litteratur – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Krister Hansson, […]

Nationella minoriteter och bibliotek

”Biblioteket som arena för att synliggöra och revitalisera minoritetsspråken?” var rubriken för den seminariedag som Finlandsinstitutet anordnade i samråd med Regionbibliotek Stockholm den 7 november. En röd tråd genom dagen var Bibliotekslagen (2013:801) skrivelse om nationella minoriteter: ”Biblioteken ska […]

Den mycket hungriga larven på Hallstaviks bibliotek

Hallstaviks bibliotek har tillsammans med 150 personer stickat en 19 meter lång larv som har ringlat ihop sig på barnavdelningen. Idén till att sticka en larv kom från dels biblioteksormen Stickan som stickas på Almedals-biblioteket, dels från den […]

Uppföljning av läsombudscirklarna

Här är ett utdrag från en Rapport om projektet Ombud i läsningens tjänst år 2 skriven av projektledaren Gustav Nygren. Projektets syfte under år 2 har varit att följa läsombudsverksamheten och undersöka vad läsombudscirklarna gett för långsiktiga […]

Ombud i läsningens tjänst

Rapport år 2, juli 2013 – maj 2014 Ombud i läsningens tjänst är ett samarbetsprojekt mellan Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för lättläst och åtta folkbibliotek i Stockholms län. Projektet har ägts av Regionbibliotek Stockholm och fått ekonomiskt […]

Digital delaktighet i Huddinge

Digidel 2013 är avslutad men de kontaktnät och arbetsmetoder som utvecklats under kampanjen kommer förhoppningsvis leva vidare länge. Arbetet för digital delaktighet fortsätter, inte minst från folkbibliotekens håll som trots allt arbetat med att lära […]

Slussens bibliotek – bara böcker om Stockholm!

Här finns alla möjligheter att stifta bekantskap med Stockholms-litteraturen och den som redan är stockholmianabiten är välkommen att vältra sig i sina favoriter, upptäcka nytt och låna hem. Vi delar lokal med Faktarummet, Stadsmuseets forskarsal, och […]

Det är möjligt! Samverkan mellan bibliotek och omsorg

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 3 2013. I projektet Prosit! Må det gagna prövade 14 bibliotek och omsorgsverksamheter i 5 län ett helt smörgåsbord av metoder och aktiviteter. Projektets utgångspunkt var samverkan i […]

Det är möjligt!

37 recept på samverkan Regionbibliotek Stockholms skriftserie 11. Samverkan över förvaltningsgränserna – är det möjligt? Ja absolut, när man har en gemensam målgrupp och samarbetar för deras bästa. Detta är en av slutsatserna efter projektet prosit! […]

”Ha respekt för den jag är och den livserfarenhet som jag har”

Den här artikeln är även publicerad i Länsnytt, nr 3, 2013.  Under det gångna året har jag fokuserat på äldrefrågor i min roll som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. I ett samtal med en äldre dam om […]

Lokala utvecklingsprojekt om tillgänglighet och uppsök

Arbetet med lokala utvecklingsprojekt fortsätter. Alla som var med på träffarna i oktober är välkomna, men det går också fint att haka på i detta steg. Kom och berätta, diskutera, reflektera och få feedback tisdag 19 november! Tid: […]

”Stort plus för fikat!”

Ombud i läsningens tjänst Rapport år 1: september 2012 – juni 2013 Nu finns en delrapport från projektet Ombud i läsningens tjänst tillgänglig att ladda ner från vår webbplats. I projektet har ett femtiotal personer […]

Ombud i läsningens tjänst

Rapport år 1: september 2012 – juni 2013 Rapporten beskriver genomförandet av det första året i projektet Ombud i läsningens tjänst. Det övergripande syftet med projektet är att brukare inom omsorg och äldreomsorg får tillgång […]