Inom området arbetar Regionbiblioteket med att:

  • Stötta kommunbibliotekens arbete med webb, kommunikation och sociala medier
  • Stötta bibliotekens arbete med virtuell referensservice och virtuella referenstjänster
  • Synliggöra bibliotekens e-tjänster och marknadsföra nätresurser
  • Omvärldsbevakning och utveckling

Digital kommunikation och sociala medier
Regionbibliotek Stockholm vill vara ett stöd för biblioteken i länet, när det gäller arbetet med webb och digital kommunikation. På uppdrag av Biblioteksrådet har vi 2010-2016 drivit arbetsgruppen Sociala medier på biblioteken som har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet. Arbetsgruppen har ordnat workshops och konferenser i olika former, omvärldsbevakat och drivit bloggen med samma namn, Sociala medier på biblioteken. Konferenserna har haft olika teman, som strategier och policys, kommunikation och interaktion, integritet, normkritik och ungas digitala närvaro, algoritmer och filterbubblor.

Vill du veta mer om vår verksamhet kring sociala medier, klicka på sociala medier i taggmolnet här till höger.

Här hittar du Regionbiblioteket i sociala medier
Facebooksida
Flickrkonto
Flickrkonto Bokbåten
Twitterkonto (för personliga twitterkonton, se kontaktsidorna)
Slideshare – Våra presentationer från föreläsningar och konferenser
Issuu – Länsnytt som bläddringsbar pdf


Kontakta oss gärna
om du har frågor inom dessa områden: Kontakt.

Se också verksamhetsområdet information och marknadsföring >>