Jag är utvecklingsledare med särskilt fokus på barn och unga, men arbetar också med områden som rör språk, biblioteket som rum och mötesplats samt en del mediefrågor. Jag arbetar också mer övergripande med verksamhetsplanering.

Just nu arbetar jag bland annat med samverkansfrågor för biblioteket i Stockholmsregionen, med satsningen Språktåget samt konferensen Barn, bibliotek och forskning.

Tidigare har jag arbetat som bibliotekarie och nätverkssamordnare med inriktning på barn, delaktighet, biblioteksrummet och evenemang. Jag har också arbetat som projektledare för ombyggnationen av ett nytt bibliotek.

För mig står bibliotek för gemenskap och demokrati; en fantastisk resurs för Sveriges invånare. Jag strävar i mitt arbete som utvecklingsledare att vara en lika god resurs för all fantastisk bibliotekspersonal i Stockholmsregionen. Jag handleder, håller workshops och konsulterar i stora som små frågor.

Hör gärna av dig till mig!

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
Regionbibliotek Stockholm

Telefon: 08 – 123 379 13
E-post: lovisa.furendal-berndt@sll.se