Jag är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med inriktning biblioteket i lokalsamhället. Samverkan, uppsökande verksamhet och prioriterade målgrupper är några nyckelbegrepp i det sammanhangen.

Att vara utvecklingsledare innebär att stödja biblioteken i Stockholms län på olika sätt. Mina arbetsuppgifter är: handledning, studiedagar, projekt, utredningar och omvärldsbevakning.

En av mina återkommande utgångspunkter är att bibliotek har allt att vinna på att utveckla och stärka sin samverkan i sitt lokalsamhälle. Att få kunskap om de sammanhang som bibliotekens olika målgrupper befinner sig.

I boken Bibliotek i samspel med lokalsamhället resonerar jag om frågeställningarna:

  • Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och sin omvärld?
  • Vilka metoder och förhållningssätt kan användas?
  • Hur når folkbiblioteket fler av de som ingår i de prioriterade målgrupperna?
  • På vilka sätt berörs bibliotek av samhällsplanering och medborgardialoger?
  • Vilka roller har och kan ett bibliotek ha i sitt lokalsamhälle?

Skriften utgår från Stockholms län, tio berättelser från olika kommuner i länet finns med. Därtill goda exempel från flera håll i Sverige.

Förhoppningen är att skriften ska bidra till att sätta ord på sådant som redan görs och vidareutveckla bibliotekens möjligheter till ökat samspel med lokalsamhället och dess invånare. Samt inspirera till fortsatt diskussion och kunskapssökande.

En av de saker som jag uppskattar i mitt yrke är att få besöka olika bibliotek, det händer mycket på biblioteken runt om i vårt län för olika målgrupper!

Några andra saker jag gjort de senaste åren är: 2012 följde jag Hallonbergens hbt-certifiering och var projektledare för Projekt kompetensen. Vår följeforskare till projektet; Pamela Schultz Nybacka skrev en rapport utifrån projektet Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse.  2014 gjorde jag en förstudie kring Nationella minoriteter och bibliotek. Under 2015 var jag projektledare för Möten med litteratur som är ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Under 2017-2018 arbetar jag blad annat med ett projekt om Boken kommer . Jag har även varit följeutvecklare till Projekt inkludering samt diverse olika större eller mindre uppdrag kring olika spörsmål. Under våren 2018 har mitt främsta fokus varit Nationella minoriteter.