Regionbibliotek Stockholm samlade under flera år in uppgifter från länets folkbibliotek, för att sedan sammanställa och publicera en statistikrapport. Rapporten gav en bild av hur biblioteksutvecklingen i länet sett ut under en femårsperiod.
Från år 2014 upphör Regionbiblioteket med denna sammanställning då Kungliga bibliotekets statistik blivit mer omfattande och kan ligga till grund för analys och planering.

Här finns statistikrapporten gällande 2009 – 2013:

SkärmklippFolkbiblSiff2013

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare års statistikrapporter:

FolkbibliSthlmslan2008-2012
FolkbibliSthlmslan2007-2011
FolkbibliSthlmslan2006-2010
FolkbibliSthlmslan2005-2009
FolkbibliSthlmslan2004-2008
FolkbibliSthlmslan2003-2007
FolkbibliSthlmslan2002-2006
FolkbibliSthlmslan2001-2005
FolkbibliSthlmslan2000-2004