Foto (beskuret): Annika Hermele

Foto (beskuret): Annika Hermele

Här försöker vi samla aktuella och återkommande litteraturevent av olika art och storlek i vårt län. Alla tips och synpunkter är välkomna, fältet är vitt spritt och svåröverblickbart. Många årliga evenemang har inte information ännu om nästkommande år men är ända viktiga på listan. Vi gör vårt bästa för att hålla denna uppdaterad.

Per kommun:

Sigtuna
Sigtuna Litteraturfestival
http://sigtunalitteraturfestival.se (maj 2018)

Sollentuna
Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord
Senast offentliga föreläsningar under 2017, program:
http://www.stockholmnord.org/program2017-22.htm

Solna och Sundbyberg
Novellprisfesten – en novelltävling för unga författare mellan 12 och 20 år
https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/article/novellprisfesten-2020

Stockholm
Internationell författarscen
http://kulturhusetstadsteatern.se/Litteratur/Internationell-forfattarscen

Podcasten Författarscenen
http://kulturhusetstadsteatern.se/Litteratur/Podcasten-Forfattarscenen/

Poesimässa
Länk till tillfället våren 2019 (inställt 2020):
https://www.facebook.com/events/2329183130439427/

Stockholms Internationella Poesifestival på Konstakademien
http://10tal.se/evenemangen/stockholmpoetry/

Stockholms Internationella Seriefestival
https://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/Kulturbiblioteket/Evenemang/2020/Stockholms-Internationella-Seriefestival-2020/

Stockholm Literature
2018 –  paus för att utvärdera
http://www.stockholmliterature.se/

Utan särskild plats:
Stora Bokbytardagen 
https://www.facebook.com/storabokbytardagen

Världsbokdagen
http://www.unesco.se/den-23-april-firas-varldsbokdagen/

Världspoesidagen
http://www.unesco.se/varldspoesidagen-21-mars-for-yttrandefrihet-och-kulturell-mangfald/