Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB

Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Sveriges depåbibliotek och lånecentral förmedlar lån från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd. De ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.

Mångspråkiga lånecentralen
Mångspråkiga lånecentralen vänder sig till andra bibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek.
(tidigare Internationella bibliotekets lånecentral)