Stockholms läns landsting är huvudman för sex länskulturfunktioner, varav Regionbibliotek Stockholm är en,  som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.