Digital nätverksträff – Digitalt först med användaren i fokus

Välkomna till en digital nätverksträff! På grund av rådande omständigheter är det svårt att genomföra en fysisk träff så vi provar att hålla den digitalt denna gång. Den blir en kortare träff där vi framför allt riktar in oss på att dela erfarenheter och nya möjligheter kring konsekvenserna av coronaviruset och den påverkan den haft på biblioteken som fysisk mötesplats.

Fokus på mötet kommer att ligga på det som är dagsaktuellt kopplat till Digiteket och de nya resurser som finns där. Vi vill därför att ni kikar närmare på följande kurser och artiklar på Digiteket inför träffen:

Frågor att fundera över:

  1. Detta är den största utmaningen för mig i mitt arbete just nu?
  2. Detta har jag ett behov att prata med andra bibliotekskollegor om?

Fundera på ovan frågor till mötet, har du möjlighet – maila gärna ett svar till oss innan.

Agenda:
9-9:15 Hej och välkomna – presentationsrunda
9:15–10 Erfarenhetsutbyte – Hur har ni ställt om på grund av Corona? Vad har ni slutat med? Vad har ni börjat med? Tips?
10-10:15 Paus
10:15-10:45 Digiteket – genomgång och diskussion av kurs och artiklar
10:45-11 Avslutande reflektioner

Vi kommer att köra mötet via Teams och har ni inte fått inbjudan och önskar delta, hör av er: hanna.k.johansson@sll.se eller julia.keller@sll.se

Välkomna!

Hanna Johansson och Julia Keller
Digitalt först med användaren i fokus
Regionbibliotek Stockholm