Träffpunkt Biblioteksplaner

Denna dag anordnar Kungliga biblioteket Träffpunkt biblioteksplaner. Mer information kommer, men se redan nu information på KBs hemsida.

 

När: Torsdag 22 oktober.

Hur:  Information publiceras senare.

Anmälan: Information publiceras senare.

Välkommen!