INSTÄLLT: Träffpunkt biblioteksplaner – Gemensam digital reflektion

UPPDATERING 20200318: KB har ställt in Träffpunkt biblioteksplaner på grund av rådande läge kring Covid-19, därför ställs även den gemensamma reflektionen in.

——–

Vi tittar var för sig på webbsändningen av Träffpunkt biblioteksplaner. Efter att webbsändningen är avslutad blir det lunchpaus en timme. Kl. 13.00 bjuder regionbiblioteket in till ett skypemöte där vi reflekterar över innehållet i webbinariet. Du som anmäler dig får separat inbjudan till mötet.

Tid: Tisdag 31 mars kl. 9-14 

Anmälan: Via länken till höger. Sista dag för anmälan är fredag 20 mars.  

 

Program:  

9.00-9.10 Regionerna välkomnar, webbsändningen påbörjas.   

9.10-9.15 Välkomna/Introduktion, Anna Lundén, Kungliga biblioteket.  

9.15–9.30 Kommunala biblioteksplaner 2019, fokus skolbibliotek, Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket  

9.30–9.45 Skolbiblioteket och tillgänglig läsning, Emma Kindblom, Myndigheten för tillgängliga medier  

9.45–10.00 En infrastruktur för att främja läsning – hur stärker vi den tillsammans?, Lotta Brilioth Biörnstad, Statens kulturråd  

10.00–10.20 Paus med fika  

10.20–10.30 Stärkta skolbibliotek och läromedel, intervju med Gustav Fridolin. Ta del av uppdraget på regeringens webb.  

10.30–10.50 Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet reflektioner från två skolbibliotekssamordnare Sofia Malmberg, Järfälla kommun och Åsa Lundholm, Sigtuna kommun  

10.50–11.30 Läsning, kropp och bildning – några perspektiv på barns och ungas litteraturläsning, Djamila Fatheddine, Göteborgs universitet. Läs mer om Fatheddines forskning på Göteborgs univeristets webb.  

11.30-11.35 Kort paus  

11.35–11.55 Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige, Anette Novak, Statens medieråd. Ta del av uppdraget på regeringens webb.  

11.55–12.00 Avslutning, Anna Lundén, Kungliga biblioteket, Livestreaming avslutas  

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-14.00 Gemensam digital reflektion via skype

  

Har du frågor, kontakta regionbiblioteket.kultur@sll.se.

Välkommen!