Träff om bibliotekens arbete med e-medier

Välkommen till en träff om bibliotekens arbete med e-medier!
OBS! LOKALÄNDRING PÅ GRUND AV STORT INTRESSE!

Några punkter på dagordningen:

  • E-böcker. Södertälje och Stockholm berättar om hur de arbetar aktivt med urval och inval samt deras tankar kring Biblio-appen. Utifrån enkät om e-boksläget i länet blir det samtal och nätverkande.
  • Bibblix-läget
  • Digital distribution till taltidningsprenumeranterprojektet går nu in i ordinarie verksamhet.
  • Strömmande filmtjänster – hur gör biblioteken?
  • Övrigt

Träffen riktar sig till dig som arbetar med e-medier för vuxna och/eller barn/ung.

Tid: Onsdag 7 mars kl. 9.00-12.00
Plats OBS NY!: USINE, Södermalmsallén 36-38, lokalen Alsace
Anmälan senast 28 februari till regionbiblioteket.kultur@sll.se  Namn, bibliotek, kommun och eventuell kostvariation.

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn!

Väl mött!

Önskar Lotta Aleman, Karin Sundström, Lovisa Furendal Berndt och Britt Löfdahl