Träff om e-medier

Välkommen till en träff om e-medier 9 oktober!


Tid: Tisdag 9 oktober kl. 9-12

Plats: USINE konferens, lokal Champagne. Södermalmsallén 36 (T-bana Medborgarplatsen) http://www.usine.se/konferens

Anmälan senast 2 oktober till regionbiblioteket.kultur@sll.se

Kostnad: ingen, vi bjuder på fika

OBS! Begränsat antal platser. Bekräftelse kommer.

E-boksläget

SKL Kommentus har tecknat ramavtal med Overdrive. Hur ser avtalet ut och vad kan det innebära för biblioteken?

Marita Lohmander från SKL medverkar

Mer om e-böcker: Fler som tillämpar aktivt inval från Axiell? Biblioappen. Annat? Anna Corlin och Karin Andersson

Prenumerationsdags

Om tidnings-/tidskriftstjänster och andra e-resurser. Anna Corlin, Södertälje och Petter Södrin, Stockholms stadsbibliotek

Världens bibliotek Charlotte Goobar, Internationella biblioteket och Karin Andersson, Stockholms stadsbibliotek

Bibblix   Marianne Wallin, interaktionsdesigner vid Digitala biblioteket, Stockholm, berättar om utvecklingen framåt.

Övrigt

 

Varmt välkommen!

Lotta Aleman

charlotte.aleman@sll.se

Britt Löfdahl

britt.lofdahl@sll.se