Träff om bibliotek och språk

Mer information om innehåll, tid och anmälan kommer snart.

Tid: Tisdag 4 maj. Tid meddelas senare.
Anmälan: Information kommer senare.
Kontakt: karin.andersson.sundstrom@sll.se och francisca.beckert@sll.se