Tillgänglighet, social- och uppsökande biblioteksverksamhet – Nätverksträff

Tid: Onsdag 8 maj, kl. 9.00 – 12.00

Plats: Centralt i Stockholm, vi återkommer om lokal

Organisatör: Regionbibliotek Stockholm

Anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se senast 30 april

Kostnad: Gratis, vi bjuder på fika

Vi återkommer med program för träffen.

Varmt välkommen.

Foto: C. Brisander