Tillgänglighet, social- och uppsökande biblioteksverksamhet – Nätverksträff

Tid: Onsdag 8 maj, kl. 9.00 – 12.00

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70. Lokal: Paris

Organisatör: Regionbibliotek Stockholm

Anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se senast 30 april

Kostnad: Gratis, vi bjuder på fika

Program

  • Vi presenterar några resultat och resonemang från projektet Kommer boken?
  • Andra delen av träffen ägnar vi åt samtal om frågor och områden som är angelägna för er. Det kan handla om några av bibliotekens prioriterade målgrupper, mobila biblioteksverksamheter och samverkan i lokalsamhället. Skicka gärna in frågeställningar som ni vill ta upp, senast 2/5. Syftet är kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten.

Varmt välkommen.

Foto C. Brisander