Sköna och osköna ljud i skönlitteraturen

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bibliotekarier, bokhandelsmedhjälpare och den intresserade allmänheten.

Onsdag 6 mars kl. 18.30
Sköna och osköna ljud i skönlitteraturen

Tomas Riad är språkforskare och professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han invaldes i Svenska Akademien 2011. Riad har i sin senare forskning intresserat sig för hur språkets rytm och melodi påverkar ordbildningen, alltså relationen mellan prosodi och morfologi.

Alla föreläsningar i serien äger rum på Svenska Akademien (Börssalen) kl. 18.30 – 20.00 (inga insläpp efter 18.25).

Biljett hämtas i Nobelbiblioteket eller via Regionbibliotek Stockholm (som har platser reserverade för biblioteksanställda).

Anmälan till: lotta.aleman@stockholm.se

Fri entré mot uppvisande av biljett.

Ladda ner broschyren med hela föreläsningsserien Det sköna med skönlitteraturen [pdf]