Presentation av Medieutredningen

Välkommen på presentation av Medieutredningen

Folkbiblioteken i regionen och Regionbibliotek Stockholm samverkar för att stärka folkbiblioteksverksamheten i regionen. En del i det arbetet är den Medieutredning ”Utveckling av medieförsörjning ur ett regionalt perspektiv” som vi arbetat med under 2021.

Utredningens slutversion presenteras vid ett Teams-möte fredagen den 14 januari kl 8.30 – 9.30 med tid för efterföljande frågor. Rapporten kommer efter presentationen att finnas tillgänglig digitalt här på regionbibliotekets webbplats.

Tid: Fredag 14 januari kl 8.30-9.30

Plats: Digitalt möte i Teams

Ingen anmälan behövs, du deltar på presentationen via denna möteslänk i Teams: Klicka här för att ansluta till mötet

Kontakt: peter.axelsson@regionstockholm.se

Välkomna att bjuda med medarbetare, förvaltningschefer med flera.

Peter Axelsson