Nätverksträff: Tillgänglighet och uppsökande social biblioteksverksamhet

 

Välkommen till vårens nätverksträff – i digitalt format!

Denna gång pratar vi bland annat om metodutveckling och valet 2022. Som vanligt finns plats för fler frågor som ni på biblioteken vill lyfta. Berätta i anmälningsformuläret, eller skriv direkt till Karin Sundström.

All biblioteksverksamhet behöver utvärderas och utvecklas över tid, så även arbetet med att tillgängliggöra och nå ut med bibliotekets verksamhet till personer med funktionsnedsättning. Hur kan vi arbeta med att reflektera och pröva nytt? På träffen vill vi gärna lyfta fram både små steg som tas i det löpande arbetet och uttalade utvecklingsarbeten som till exempel Stärkta bibliotek.

I september är det val i Sverige och bibliotekens roll som opartisk informationsförmedlare står lite extra i fokus. På träffen pratar vi om ifall biblioteket kan ha en roll för personer med funktionsnedsättning när det gäller vägledning till samhällsinformation och stöd att bilda sig en egen politisk uppfattning. En inspiration kan vara Dags att rösta – Lättläst valskola som nyligen kommit på LL-förlaget. 8 Sidor – 8 Sidors bok om valet

 

Tid: torsdag 19 maj kl. 9.00 – 11.00

Plats: Teams – länk skickas ut inför träffen

Anmälan: via rutan uppe till höger. Anmäl dig senast 16 maj. 

Kontaktperson: Karin Sundström