MOOCs och OER – möjligheter och utmaningar för biblioteken

Välkommen till Alltid på en onsdag om MOOCs och OER med Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek.

Gunilla_1
En föreläsning om öppna lärresurser och den pågående MOOC-trenden – lite om bakgrund, begrepp, utbud, problem och möjligheter. Samt om de viktiga frågorna: Var kommer biblioteken in? Vad har biblioteken för roll i detta nya lärandelandskap? Hur kan biblioteken själva dra nytta av – och, framför allt, hjälpa andra att utnyttja dessa nya möjligheter?


Tid:
Onsdag 9 april, kl. 9.00 – 11.00

Plats: OBS: byte av lokal: Styrelserummet, Stockholms stadsbibliotek (Asplundhuset). Ingång via personalentrén, lastkajen, Odengatan 55

Kostnad: 300 kr, moms tillkommer

Anmälan: via länken till höger, senast den 8 april

Information: Britt Löfdahl, britt.lofdahl@stockholm.se

Välkomna!