Lite kunskap gör mycket nytta

– att växa i IT-rollen utifrån exemplet KOHA.

Välkommen till ett program i föreläsningsserien Alltid på en onsdag!
Viktor Sarge är utvecklingsledare vid Regionbibliotek Halland och har digitala biblioteksmiljöer som sitt arbetsfält.

I denna föreläsning berättar Viktor om projektet ”Koha – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek”. Projektet migrerar Hylte folkbibliotek till Koha samtidigt som Högskolebiblioteket i Halmstad undersöker hur väl Koha matchar de akademiska bibliotekens behov. Viktor berättar om erfarenheterna av det fria systemet Koha, om hur man agerar IT-beställare men även om andra öppna resurser.

Tid: Onsdag 12 mars kl 09.30 – 11.30
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, plan 4.

Kostnad: 300 kr, moms tillkommer

Anmälan: via länken till höger, senast den 7 mars

Information: Krister Hansson,
krister.hansson@stockholm.se