Kurs i Shared Reading

Under tre heldagar i slutet av november 2018 arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper.

I oktober 2017 utbildades 12 personer, mestadels från folkbibliotek, från Uppsala och Stockholms län i metoden Shared Reading.  Erfarenheterna från utbildningen i fjol är goda, deltagarna var mycket nöjda med kursen och grupper har startat på olika håll. Det har visat sig att det finns intresse för en ny utbildningsomgång, och för att möta det behovet erbjuds nu alltså en ny chans att gå denna läs- och litteraturfrämjande metodikkurs.

Regionbibliotek Stockholm står för kostnaderna (kurs, kursmaterial, mat, fika) för biblioteksmedarbetare vid folkbibliotek i Stockholms län – cirka 10.000 kr per deltagare, mot att deltagarna och deras verksamheter:

• före kursen etablerar kontakt med den verksamhet/grupp som det ska samarbetas med
• efter utbildningen leder en Shared Reading-grupp som träffas cirka 8 gånger
• deltar i de fortbildande träffar som några gånger per år arrangeras av regionbiblioteket
• bidrar till kunskapsdelning utifrån erfarenheter i arbetet med metoden.

Kursledare från The Reader kommer hit från England och leder kursen, som alltså hålls på engelska.

Tid: 27-29 november
Plats: Konferenslokal i Uppsala
Språk: Engelska
Detta ingår: 3 dagars kurs i Uppsala med 12-18 deltagare. Lunch, fika. Kursmaterial.
Kostnad: Regionbiblioteket står för kurskostnaden. Men resor och eventuell övernattning tillkommer.
Intresseanmälan: Till annika.hermele@sll.se senast 31 augusti. Skriv några rader om i vilket sammanhang du/ni ska jobba med Shared Reading. Vilka de tänkta grupperna är och vilka kontakter som ska tas/har tagits.
Frågor? Kontakta Annika Hermele per e-post eller telefon: 08-12337916

Om Shared Reading
Läs mer om Shared Reading i denna artikel i Länsnytt där bland annat kursdeltagarna berättar vad de tyckte om kursen.
En bra introduktion till hur Shared Reading kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs
Mer om The Reader: www.thereader.co.uk