Konferens om digital delaktighet

Välkommen till en dag om arbetet med digital delaktighet inom bibliotek och andra områden.

  • Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital delaktighet? Vilka frågor och behov möter de i det dagliga arbetet?
  • Presentation av Stockholms läns digitala agenda och det fortsatta arbetet.Gunilla Gruvegård programledare för Digital agenda Storstockholm, Kommunförbundet Stockholms län.
  • Katrineholm om kommunens långsiktiga arbete för att minska den digitala klyftan. Ann-Louise Törling och Ulrika Westerberg, styrgruppen för digital delaktighet, Katrineholms kommun
  •  Studieförbundens nationella uppdrag och arbete med delaktighet och integration. Carin Forsberg från ABF.

Presentationer från länets bibliotek:

  • Samarbete mellan bibliotek och medborgarkontor i Blackeberg.
  • Tyresö bibliotek om arbetet med digital kompetens.
  • #MeetSollentuna, en mötesplats på Sollentuna bibliotek för nyanlända och sollentunabor som vill mötas, hitta fritidsaktiviteter och bilda nätverk.

En dag för dig som vill träffa kollegor och andra aktörer som arbetar med digital delaktighet på olika sätt, diskutera, nätverka och hitta nya samarbeten.

Dagen modereras av Ann Wiklund, bibliotekens samordnare under kampanjen Digidel2013 och tidigare nationell samordnare för eMedborgarveckan och Get Online Week.

Välkommen med din anmälan!

Tid: Onsdag 7 september, kl 8:30-16.
Kaffe och registrering kl 8:30-9:00.

Kostnad: 500 kr
För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Anmälan: Konferensen är fulltecknad och anmälan stängd.

Information och kontakt:
Hanna Johansson, hanna.k.johansson@stockholm.se, 08-508 31 085
Annika Hermele, annika.hermele@stockholm.se, 08 – 508 31 174

 

HeldagDigitalDelaktighetSkylt2_Webb