Välkomna till en inspirationsdag om dans, cirkus och bibliotek!

Dans och cirkus bibliotek


Plats:
Hörsalen, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm

Tid: kl. 9.00 – ca 16.30

Kostnad: 700:- inklusive fika för- och eftermiddag samt lunch

Anmälan: snart kommer länken till anmälan!

Kontakt: Pia Borrman pia.borrman@sll.se och Åsa Fagerlund asa.fagerlund@sll.se

 

Du kommer att få se flera dansföreställningar och delta i flera workshops. På anmälningsblanketten väljer du vilka pass du vill delta i under dagen. Presentationer av de valbara passen ser du här nedan.

 

Program

 

9.00               Registrering

9.20               Välkomna! Inledning Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm och Åsa Fagerlund, DIS/Dans i Stockholms stad och län

9.35               Räserbyrån / Molnet- ett fantasilaboratorium, dans och konstprojekt i samarbete med Kista bibliotek

9.45               Sophia Färlin Månsson, föreläsning om Dansa en bok, projekt i samarbete med Regionbibliotek Uppsala och Kulturenheten vid Region Uppsala

10.15             Kompani Kapsel, cirkus på biblioteket

10.35             Presentation av de valbara passen

11.00             Paus och kaffe och smörgås

11.25             Valbart pass 1

12.10             Valbart pass 2

12.50             Lunch

13.50             Valbart pass 3

14.35             Valbart pass 4

15.15             Kaffe och kaka i Hörsalens foajé

15.40             Föreställningen Library stories av performancegruppen ReAct! i Kulturbiblioteket, plan 2

16.30             Tack för idag!

 

Medverkande

Molnet – ett fantasilaboratorium

-Räserbyrån
Molnet är en föreställning som riktar sig till familjer med barn från 4 år samt förskolor. Den handlar om oss människor, vad vi bär med oss och vad vi drömmer om. Föreställningen tas fram på Kista Bibliotek. I Molnet formar vi berättelser genom att samspela med de vi har bredvid oss. Publiken är med artisterna i scenrummet och alla påverkar det som blir Molnet. Vi önskar att tala om det stora och det lilla, och samtidigt vara det. Att genom konsten erbjuda olika perspektiv på allt det som finns runt omkring oss. Vi vill öppna blicken för olika möjligheter; som att glänta på portar till outforskade rum.
Vi uppmuntrar till att låta fantasin flöda; att vi alla har möjligheter att forma världen omkring oss till spännande historier. I Molnet samarbetar vi med videokonstnären Helene Berg som arbetar med animationer och live-video.

 

Blick

-cirkusföreställning med Kapsel
Blick: en vetenskaplig cirkus för alla åldrar som passar i biblioteksrummet. Föreställningen undersöker var idéer kommer från, med betoning på observation. Lika stora delar fysikexperiment, brainstorming och jongleringsskapande, Blick ger högt stiliserade bilder av till synes omöjliga bedrifter.
http://kapsel.se/kapsel_svenska.html

 

Library stories

-platsspecifik dansföreställning, ReAct!
Måste man sitta i en stol för att läsa en bok?
Kan man delta i en livlig diskussion, men ändå vara helt tyst?
Vad händer om man omvandlar teoretisk kunskap från böcker till praktik på plats?

Library Stories är ett performancekoncept utvecklat av ReAct! i syfte att ifrågasätta och tydliggöra vad det innebär och kan innebära att dela utrymmet i ett bibliotek med andra människor. I denna konstnärliga Aktion experimenterar vi med vad biblioteket som koncept betyder för oss. Vi undersöker biblioteket och dess funktion som en innesluten allmän plats, där vi alla följer reglerna, skrivna eller oskrivna, och tar del i de specifika ritualer som utspelar sig där. Genom Library Stories kommer ReAct! att tillföra överraskningsmoment till den ofta så förutsägbara biblioteksmiljön. Vi gör inte mer väsen av oss än en vanlig biblioteksbesökare, men vi kommer att skapa reaktioner … https://reactactions.com/actions/library-stories/

 

 

Valbara pass 1 & 2

 

Dansa en bok -Sophia Färlin-Månsson, dans, Peter Lagergren, musik

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning samt eget skapande. I denna workshop får du tips och idéer till hur du använder dans och musik som en estetisk lärprocess i utvecklingen av läsinlärning och läsförståelse hos barn. Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet. Metoden går att använda till valfri bok och riktar sig till förskola och grundskola. Metoden får användas fritt under förutsättning att Region Uppsala anges som upphovsman. www.regionuppsala.se/dansaenbok; www.dansaenbok.se


BOKDANSA!
Bokdansa är ett sätt för barn att uppleva berättelser genom kroppen. Stockholms stadsbibliotek har i samarbete med konstnärer knutna till DIS/Dans i Stockholms stad och län skapat musik, dans och danshandledningar till två bilderböcker. Under våren 2018 arrangerades workshops där barnbibliotekarier lärde sig danserna och fick handledningstips. Det har också skickats ut rekvisita till danserna till Stockholms stads alla biblioteksenheter. På SSB:s hemsida hittar du musik och allt du behöver för att kunna handleda barnen i danserna.


BOKDANSA!
-Åsa N. Åström, dans och Jan Carleklev, musik

I workshopen med boken Stop! Ingen får passera! av Isabel Minhós Martins får du kliva in i samma upplevelse av förvåning, glädje, beslut och frågeställning som barnen får, när de möter Bokdansa. Boken och dansen uppmanar till handling, till frågor och beslut, till upplevelse av demokrati i kroppen, och till sprudlande dans. Musiken är specialkomponerad av Jan Carleklev och du får verktygen att guida barnen genom handlingen med rörelser och musik.
Efter denna workshop får du med material och kan du hålla grupper i Bokdansa – Stop! Ingen får passera! För åldrarna 9-12 år.

 

BOKDANSA!- Maria Nordlöw, dans och Kerstin Wikström, musik

Välkommen till en workshop där vi vrider och vänder på verben och adjektiven i sagan om havsgudinnan Mamy Wata – hon som tar hand om alla som lever i och nära vattnet.
Med hjälp av specialkomponerad musik utforskar vi dansens koreografiska verktyg och hittar egna rörelser att uttrycka och gestalta den urgamla myten med.
I den här koreografin som bygger på boken Mamy Wata och Monstret av Veronique Tadjo är vi alla roller, både karaktärerna i sagan och samtidigt är vi miljön, omgivningen.
Efter workshopen får du med material och kan leda egna grupper i Bokdans för barn från 3 år.

 

 

Valbara pass 3 & 4

I manegen på TioTretton
-Emma Tolander

Bibliotek TioTretton på Kulturhuset är ensamt i sitt slag, vi har en vuxengräns. Hit in får bara barn mellan 10-13 år komma. Det är deras frizon. I det nya rummet Manegen finns plats att med kroppen som spelplats, drömma fram en värld, en framtid, ett jag eller att bara vila i den brytpunkt som denna ålder ofta är. Denna dag förvandlas de vuxna som deltar i workshopen till barn och får därmed tillträde till bibliotek Tio Tretton och Manegen. Tillsammans spenderar vi 40 minuter i en tioårings värld.

 

Rörliga Rader – en dansande sagostund, Kolko Ink

Hur känns det att drömma? Hur vill en röra sig om en är rädd, ensam eller modig?
Sagan Det röda trädet av Shaun Tan förkroppsligas genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv då dansarna leker med bokens innehåll, känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till sagan. Varje danssaga innehåller också en kreativ workshop där barnen och dansarna tillsammans reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse. Från 3-5 år. http://www.kolko.se/


Läsa Röra
-dansföreställning, Ingrid Olterman Dans

En poetisk rörelsetolkning, fritt ur boken Tänk om av Lena Sjöberg. Dansare: Lova Eriksson.
”Tänk om vi var fladdermöss med huggtänder och klor. Tänk om vi var skräcködlor, en liten och en stor. Tänk om du var hundvalp och jag en vuxen hund. Kom, sätt dig här hos mig, så låtsas vi en stund.” Från 0-5 år
Efter föreställningen får publiken vara med på en massagesaga inspirerad av alla de olika djur som varit med i föreställningen. https://www.ingridolterman.se/aktuellt.htm

 

Regionbibliotek Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern