Forskarcirkel inom ”Digitalt först”

Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör det med oss människor? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef i detta?

Inom satsningen Digitalt först – med användaren i fokus bjuder vi nu in till forskarcirkeln Skeptikerspåret. I forskarcirkeln får du möjlighet att utforska och problematisera betydelsen av digitaliseringen och biblioteket som en viktig samhällsaktör kopplat till digitaliseringsprocessen. Arbetet sker i grupper tillsammans med kollegor, under handledning av forskare från Södertörns högskola. Utgångspunkten är biblioteksmedarbetarens och bibliotekschefens praktiska kunskap, erfarenhet och kunnande.

Forskarcirkeln äger rum i olika delar av landet under vårterminen 2020, och riktar sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek samt till utvecklingsledare och chefer inom folkbiblioteksområdet på regional nivå.

Datum och plats:
Uppstartsmöte för forskarcirkeln är 14 februari 2020 på Kungliga biblioteket.
Anmälan senast 15 januari.
Mer information, kursbeskrivning och anmälan finns på KBs webbsida.

 

Välkomna!

Kontaktperson Regionbibliotek Stockholm:
Britt Löfdahl
E-post: britt.lofdahl@sll.se