Fördjupning inom läs- och litteraturfrämjande

För biblioteksmedarbetare i Stockholms län erbjuds fyra sammanhängande heldagsträffar med fokus på läs- och litteraturfrämjande. Träffarna är en utvecklings- och fördjupningssatsning och riktar sig till biblioteksmedarbetare med särskilt intresse och uppdrag gällande strategisk verksamhetsutveckling inom läs- och litteraturfrämjande. 

Deltagarna kommer att reflektera över läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. De kommer att utforska begrepp, styrdokument och andra utgångspunkter. Träffarna avser att skapa möjligheter för nätverkandeSatsningen utgår från Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande. Läs mer här: http://regionbiblioteket.se/2021/03/18/starkt-las-och-skrivframjande/

Målet med fördjupningen är höjd kompetens inom området läs- och litteraturfrämjande i ett bibliotekssammanhang med syfte att bidra till utveckling av folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande   

Fördjupningen riktar sig främst till biblioteksmedarbetare med fokus på unga och vuxna, men även de som arbetar med barn kan anmäla sitt intresse.

Satsningen är inspirerad av regionbibliotekets tidigare fördjupningsträffar Unga och bibliotek, Inkluderande biblioteksverksamhet och Tillsammans. Skrivande och samtal som reflektionsmetod, litteratursamtal, föreläsningar och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla biblioteksverksamheterna ingår. Om Inkluderande biblioteksverksamhet skrevs en bok. Du kan läsa den här: http://regionbiblioteket.se/publicerat/inkluderande-bibliotek/ 

Det kommer att vara två digitala träffar under hösten 2021 och två träffar våren 2022, vilka kan bli digitala eller fysiska. Tanken är att deltagarna ska delta på samtliga träffar. Deltagarna ska förbereda sig inför träffarna och behöver planera att detta tar cirka 6–8 timmar inför första träffen, samt lika mycket tid inför varje träff.  

 

Datum hösten 2021: 14 september & 1 december (digitala träffar) 

Datum våren 2022: 9 februari & 27 april (fysiska träffar) 

Kostnad: Ingen deltagaravgift. 

För vem? Biblioteksmedarbetare på folkbiblioteken i Region Stockholm. Du behöver ha ett särskilt intresse för och uppdrag gällande strategisk verksamhetsutveckling inom läs- och litteraturfrämjande. 

Intresseanmälan: Sista anmälningsdag var 14 maj 2021.

Kontakt: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@sll.se