Digiteket tillsammans 3

Regionbibliotekets träffar ”Digiteket tillsammans” är tematiska lärtillfällen utifrån en eller flera lärresurser på plattformen Digiteket. Träffarna riktar sig till alla som arbetar på folkbibliotek i Stockholmsregionen.

Denna gång tar vi oss an kursen Interaktiva och kreativa digitala möten. Kursen beskriver hur man kan skapa meningsfulla digitala möten och erbjuder olika verktyg för att skapa kreativitet, trygghet och delaktighet. Vi tittar närmare på några av kursavsnitten, diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra.

Träffen är kostnadsfri!

 

Inför träffen:

  • Titta igenom kursens olika avsnitt: https://digiteket.se/kurs/interaktiva-och-kreativa-digitala-moten/
  • Utifrån dina egna erfarenheter av det senaste årets alla digitala möten, vad i kursen tycker du är mest användbart och relevant?
  • Läs essän: ”Får vi vara med på länk?” Ingår i antologin Bankdosor, skam och SMS-poesi s. 65-74

 

Datum: Onsdag 15 september klockan: 09.00-11.00

 

Kontakt: Britt Löfdahl och Francisca Beckert

Teknik: Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Inför träffen får du en möteslänk på mejl som du klickar på för att komma till mötet. Det fungerar bäst på dator, men om du vill går det också att använda platta eller mobil. För att få så bra ljud som möjligt rekommenderar vi headset eller hörlurar. Är ni flera från samma bibliotek, sitt vid varsin dator om möjligt. Vi kommer att finnas på plats ca 10 min före träffen så att det finns tid att få ordning på tekniken.

Välkomna!