Digitala dilemman 1 – vi diskuterar tillsammans

Välkommen till ett samtal om digitala dilemman på biblioteken.

Vi diskuterar boken Bankdosor, skam och sms-poesi : essäer om bibliotekens arbete med digitalisering och delar erfarenheter kring egna upplevda dilemman i biblioteksvardagen.

Mer information samt anmälan kommer snart.

Tid: Onsdag 17 februari, kl. 10-12
Anmälan: Information kommer senare.
Kontakt: Britt Löfdahl och Sofie Samuelsson

Teknik: Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Inför träffen får du en möteslänk på mejl som du klickar på för att komma till mötet. Det fungerar bäst på dator, men om du vill går det också att använda platta eller mobil. För att få så bra ljud som möjligt rekommenderar vi headset eller hörlurar. Är ni flera från samma bibliotek, sitt vid varsin dator om möjligt. Vi kommer att finnas på plats ca 10 min före träffen så att det finns tid att få ordning på tekniken.

Välkomna!

Britt Löfdahl
Sofie Samuelsson