Digital medienätverksträff: tema Libris

På grund av rådande omständigheter är det svårt att genomföra en fysisk träff så vi provar att hålla den digitalt denna gång. Den blir en kortare träff där vi framför allt riktar in oss på en fråga. Vi har förstått att många av er har funderingar kring Libris, så därför kommer vi att fokusera mötet enbart på Libris och utbyta erfarenheter kring detta – och ni får även möjlighet att ställa frågor till varandra.

Vi vill därför att ni funderar över följande till mötet:

  • Har ni planer på övergång till Libris?
  • Hur långt har ni kommit i övergången?
  • Vilka erfarenheter vill ni dela, samt har frågor kring, till gruppen?
  • Finns det behov av samordning kring Librisfrågan, en arbetsgrupp?

I och med rådande omständigheter med anledning av Corona vill vi även att ni tar med er ytterligare reflektioner till mötet. Fundera över följande:

  • Detta är den största utmaningen för mig i mitt arbete just nu?
  • Detta har jag ett behov att prata med andra bibliotekskollegor om?

Agenda:

9-9:15 Hej och välkomma – presentationsrunda

9:15–10 SSB om Libris

10-10:10 Paus

10:10-10:30 Diskussion

10:30 Avslutning

Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Ni OSAr genom att tacka ja eller nej till mötet i Outlook. Vidarebefordra gärna inbjudan till en intresserad kollega eller om ni inte har möjlighet att delta. Har ni inte fått inbjudan skickad till er så hör av er om ni vill vara med på träffen.

Har ni frågor så hör av er till oss: britt.lofdahl@sll.se eller julia.keller@sll.se

Välkomna!

Britt Löfdahl och Julia Keller

Regionbibliotek Stockholm