INSTÄLLT: Chefsutbildning: Digitaliseringen, demokrati och bibliotekens roll

Region Stockholm uppdaterar kontinuerligt informationen kring hantering av coronaviruset. Utifrån den information vi har just nu så innebär det att vi tyvärr kommer att ställa detta evenemang. Vi hoppas att vi får möjlighet att boka om detta tillfälle till senare och återkommer med information.

 

Välkomna till en halvdag med Brit Stakston och Regionbiblioteket! Detta är det första tillfället av två i vårens chefsspår inom Digitalt först med användaren i fokus.

Brit Stakston, mediestrateg, föreläser om bibliotekens roll i ett digitalt samhälle. Utgångspunkten är hennes kapitel ”Från sagor till cyberpunk” i den omvärldsrapport som arbetades fram inom ramen för arbetet med den nationella bibliotekstrategin. Hennes kapitel handlar om medborgarens behov och den roll biblioteken kan ha i dagens digitala samhälle.

Brit lyfter också fram bibliotekens allt större roll för att säkerställa det demokratiska samhällets utveckling. Det krävs nya strategier och förhållningssätt till den delen av bibliotekens uppdrag. Det är också tydligt i Brits anförande att omvärlden inte alltid har en helt uppdaterad syn på biblioteken.

Brit inleder med en föreläsning och efter det arbetar vi vidare med det vi just hört i en workshop.

Datum: tisdag 17 mars

Tid: kl 13-17

Kostnad: Ingen kostnad men anmälan är bindande. För utebliven närvaro debiteras 500 kr.

Plats: Usine, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm

Fika: Vi bjuder på kaffe/te och fika under eftermiddagen. Ange eventuella allergier eller om det är något annat som är bra för oss att känna till.

Förberedelser: Läs kapitlet ”Från sagor till cyberpunk” i Den femte statsmakten. Finns som PDF här.

Efter denna halvdag kommer spåret att fortsätta med ytterligare en halvdag under våren med Andreas Skog på temat Att leda digital förändring. Dagen kommer att sammanfalla med ett chefsmöte så notera gärna den 8 maj som en heldag i era kalendrar.

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö. Tack för visad hänsyn.

 

Välkommen!

 

Anmälan sker genom mail till: regionbiblioteket.kultur@sll.se senast den 6 mars.

Vid frågor kontakta:

Julia Keller: julia.keller@sll.se eller tel. 08 – 123 379 12 eller

Hanna Johansson: hanna.k.johansson@sll.se eller tel. 08 – 123 379 20