FRAMFLYTTAT: Chefsutbildning: Att leda digital förändring – Del 2

På grund av rådande omständigheter och ovisshet när restriktioner kan komma att ändras har vi valt att flytta fram denna utbildning. Vi hoppas kunna spika två tillfällen under hösten 2020, ny inbjudan kommer att skickas ut.

Välkomna till fortsättningen på utbildningen “Att leda digital förändring” med Andreas Skog och Regionbiblioteket. En förmiddag då vi fördjupar oss i digital förändringsledning och vad det innebär för biblioteken och vårt eget ledarskap. Utbildningen “Att leda digital förändring” handlar ganska lite om teknik men desto mer om människor och förändring. Den syftar till att ge möjligheter för bibliotekschefer att utveckla sin kompetens och sitt mod för att leda digital förändring.

Under kursens gång får deltagarna kunskap om vad digital transformation innebär för offentlig sektor och verktyg för att själva förändra sin verksamhet samt redskap för att ta fram en plan för fortsatt arbete med digital förändring.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna:

  • ha kunskap om vad digital transformation innebär i en offentlig verksamhet
  • förstå vilka stöd och verktyg som finns för att genomföra digital förändring
  • kunna presentera ett förslag för det fortsatta arbetet med digital transformation

Utbildningens upplägg:
Vi kommer att arbeta i ett workshopformat som kombinerar inspiration, övningar med dialog och reflektion. Ett antal inspirerande perspektiv och frågeställningar lägger grunden för samtalen, som sker i mindre grupper för att sedan diskuteras i helgrupp. All dokumentation samlas digitalt.

Om utbildare Andreas Skog:
Andreas Skog är lärare i grunden och har i sitt arbete som samordnare med ansvar för digital kompetens i Region Västerbotten genomfört utbildningen ”Att leda digital förändring” för 20 grupper av ledare i 14 olika kommuner. Andreas har de senaste tio åren föreläst om digital kompetens på nationella konferenser och 2016 fick han tillsammans med teatergruppen UngHästen Surfalugntpriset för föreställningen #nätkärlek – om livet på nätet.

Andreas Skog, utbildare digital förändringsledning

Andreas Skog, utbildare digital förändringsledning

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Meddelas senare. Preliminärt datum för Chefsutbildning del 1 är 4 september. Behåll datumet tills vidare.
Tid: kl 9-13

Plats: Meddelas senare.

Lunch och fika: Vi bjuder på kaffe/te och smörgås samt lunch. Vi avslutar med gemensam lunch kl 13:00.

Kostnad: Ingen kostnad men anmälan är bindande. För utebliven närvaro debiteras 500 kr.

Förberedelser: Delta på första delen av denna utbildning 8 maj. Utbildare Andreas Skog kommer att ge förslag på uppgifter och fördjupning att ta del av mellan träffarna. Läs gärna boken Att leda digital transformation av Marie Andervin, Joakim Jansson (Hoi Förlag, 2016). Boken kommer att skickas till er som anmäler er.

Anmälan: Anmälan till utbildningen 4 september sker via e-post till: regionbiblioteket.kultur@sll.se.
Ange eventuella allergier eller om det är något annat som är bra för oss att känna till.

Utbildningen Att leda digital förändring – del 1 och 2
Utbildningen Att leda digital förändring med Andreas Skog består av två tillfällen: 8 maj på eftermiddagen samt en uppföljning och fördjupning 4 september kl. 9-13. Att delta vid båda tillfällena ger ett mervärde, men du anmäler dig till varje tillfälle separat. Mer information om innehållet i andra delen av utbildningen 4 september kommer längre fram.
Chefsutbildning: Att leda digital förändring – Del 1

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö. Tack för visad hänsyn.

Välkommen!

 

Vid frågor kontakta:
Julia Keller: julia.keller@sll.se eller tel. 08 – 123 379 12 eller
Hanna Johansson: hanna.k.johansson@sll.se eller tel. 08 – 123 379 20