Chefsmöte

Välkomna till ett digitalt chefsmöte för folkbibliotekschefer i Stockholmsregionen. Kallelse och dagordning skickas per e-post.

Tid: 9.30-10.30
Plats: Digitalt möte
Frågor och anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se