Chefsmöte

Chefsmöte för folkbibliotekschefer i Stockholms län. Kallelse och dagordning skickas på e-post.
Tid: 9-12.
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36
Frågor och anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se