Chefsmöte

Exteriör Solna stadsbibliotek

Foto: Regionbibliotek Stockholm

Välkomna till årets första chefsmöte!

Tid:  torsdag 22 februari kl. 9.00-12.00
Plats: biblioteket i Solna centrum
Anmälan till regionbiblioteket.kultur@sll.se  senast 19 februari 2018


Några punkter från dagordningen:

-Regionbibliotekets nya organisation inom avdelningen för främjande länskulturfunktioner
Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting, presenteras av Torbjörn Neiman, avdelningschef.

-Rapport från Projekt digital service

-Läget kring den nationella bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus.
Nationellt självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal.

-Läget kring den nya stora utlysningen från Kulturrådet, 225 miljoner x 3 år.

-Pågående verksamhet och projekt på Regionbibliotek Stockholm

-Pågående satsningar på biblioteken i länet (Våga visa, mm)

-Övrigt

Varmt välkomna!
Regionbibliotek Stockholm