Bryt upp! – en konferens om rasism och etik

BrytUppFör dig som vill veta mer och delta i öppna samtal om rasism och etik välkomnar Bibliotek Huddinge till en heldagskonferens.
Konferensen sker i samarbete med Regionbibliotek Stockholm.

Vi har bjudit in framträdande skribenter och debattörer som belyser rasismen i dagens Sverige med internationella perspektiv. Under konferensen presenteras också den nya boken ”Bryt upp! Om rasism och etik” där flera av de inbjudna gästerna medverkar. Klara namn hittills är Tobias Hübinette, Alejandro Leiva Wenger, Katarina Mattson, Victoria Kawesa, Oivvio Polite, Anna-Stina Takala och Nick Jones, men flera gäster tillkommer! Fullständigt program för dagen kommer inom kort. Dagen avslutas med ett trevligt bokmingel med vin/alkoholfritt alternativ och tilltugg. Inom kort presenteras hela programmet för konferensen!

När? Fredagen den 23 maj
Var? Folkets Hus i Huddinge centrum

Anmäl dig via Huddinge bibliotek.

Om boken:

I boken ”Bryt upp!” har Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge samlat namnkunniga forskare och debattörer med avsikten att bryta ner och analysera begreppet rasism, för att kunna bryta upp för nödvändig förändring.

Bokens skribenter, varav flera deltar under konferensdagen:

TOBIAS HÜBINETTE är docent och forskare vid Mångkulturellt centrum.

NICK JONES är bibliotekschef i Huddinge kommun.

STEFAN JONSSON är författare och professor vid Institutet för forskning om migration, etniska relationer och samhälle (REMESO), Linköpings universitet.

VIKTORIJA KALONAITYTE är lektor i organisationsteori på Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet.

VICTORIA KAWESA är doktorand i genusvetenskap vid Linköpings universitet och verksamhetschef på CinemAfrica.

ALEJANDRO LEIVA WENGER är författare.

CATRIN LUNDSTRÖM är docent i sociologi och Research fellow vid Tema Q, Linköpings universitet.

MOA MATTHIS är författaren och doktorand vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

KATARINA MATTSSON är kulturgeograf och lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola.

VIVECA MOTSIELOA är doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

OIVVIO POLITE har varit verksam som skribent sedan mitten av 90-talet.

ANNA-STINA TAKALA är verksamhetsutvecklare vid biblioteken i Botkyrka.

AIDAM TEDROS är doktor i offentlig förvaltning och arbetar med internationellt utvecklingssamarbete.