Barns textvärldar

Välkommen till Alltid på en onsdag!

Barn växer upp i rika multimodala textvärldar. De rör sig hemvant bland symboler, bilder och ord som de lär sig att avläsa. Många barn börjar också tidigt att uttrycka sina tankar och önskning i text, utformade efter sin förmåga. Med dessa erfarenheter kommer barnen till förskola och skola. En viktig fråga är om barnens erfarenheter och kunskaper tas tillvara eller måste de lämna dem utanför skolgrinden. Och hur möter vi på biblioteket upp gentemot det här vidgade textbegreppet?

Föreläsningen bygger på två studier. I den ena följdes sju barn i deras hem, från deras fjärde till sjunde levnadsår. Den andra studien är förlagd till en förskola som besöktes varje vecka under 2½ års tid.

Carina Fast är lågstadielärare och fil. dr i pedagogik. Hon har skrivit avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola (2007). Vidare har hon skrivit böckerna: Berätta! Inspiration och teknik (2001), Literacy – i familj, förskola och skola (2008) och Att läsa och skriva i förskolan (2011).

Välkommen till en förmiddag om barns textvärldar!

Tid: Onsdag den 9 november kl 9.00 – 11.30
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, T-bana Odenplan
Kostnad: 300 kr
Information: Marie Johansen marie.johansen@stockholm.se

Anmälan senast den 4 november via länken till höger!