Samverkan som lyfter! Avslutningskonferens för projekt Prosit

  

I snart tre år har deltagarna i Projekt Prosit knutit kontakter, provat metoder och arbetat med överenskommelser mellan äldreomsorg, omsorg och bibliotek. Nu är det dags att börja sammanfatta projektet och sprida erfarenheterna.

Tid:               Onsdag den 16 november 2011, kl. 09:30-16:00
Plats:             Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås
Kostnad:       500 kr exkl. moms per person.
Priset inkluderar föreläsningarna, lunch och kaffe.
För projektdeltagare är konferensen kostnadsfri.
Anmälan via Regionbibliotek Stockholm, se längre ner på sidan.

Program
09:30 Samling med registrering och kaffe

10:00 Att arbeta över förvaltningsgränser
Krister Hansson, områdeschef Regionbibliotek Stockholm
Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare
Projektsamordnarna

 10:40 När samarbete ger verkan, då har det gagnat!
Tone Engen, statsvetare och verksamhetsutvecklare.

 11:00 Så här gjorde vi!
Lokala arbetsgrupper från Arboga, Gotland, Hammarö, Oxelösund och Upplands Bro berättar om hur de har samarbetat i projektet.

 12:00 Lunch

 13:00 Äldres behov och meningen med ett långt liv.
Peter Westlund, fil. dr. i samhällsplanering, docent i socialt arbete och krönikör i Tidningen äldreomsorg.

 14:30 Kaffepaus

 15:00 Samverkan som lyfter!
Ad lib improvisationsteater.

 16:00 Avslutning

Anmälan
Välkommen med din anmälan via post eller e-post:

 Svara på frågorna nedan i ett mail till regionbiblioteket@stockholm.se
Skriv Anmälan Prositkonferens i ämnesraden

 Eller skriv ut och skicka anmälan i ett brev till:
Regionbibliotek Stockholm
113 80 Stockholm

 Sista anmälningsdag är 1/11 2011. Obs! Separat bekräftelse skickas inte ut.

 Namn på den eller de personer som anmäler sig:

 Arbetsplats:

 Kommun:

 Telefonnummer:

Fakturaadress:

Referens:

Organisationsnummer:

Önskemål om specialkost eller annat som arrangören bör veta?

Kontaktpersoner
Värmland Ann Marberg tel 054-701 10 91
Gotland Elisabeth Stenberg tel 0498-29 90 92
Stockholm Karin Sundström tel 08-508 31 279
Sörmland Ulla Solsmo tel 016- 16 69 03
Örebro – Västmanland Tuija Vartiainen tel 021-17 61 68

 Om projektet
Prosit är ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gotland och Värmland som beviljats medel från Statens kulturråd.

Mål: Syftet är att förmedla kulturupplevelser och förbättra livskvaliteten för personer som inte själva kan komma till biblioteket. Konkreta mål är att biblioteken ska bli bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg ska finna nya samarbetsformer och arbetsmetoder. Målgrupp: Direkt målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer samt chefer och personal inom omsorg och äldreomsorg. I förlängningen är målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.
Tid: Projektet pågår 2009 – 2011.