”Att verka för det demokratiska samhällets utveckling” – Träff 2

Under 2021 gör Regionbibliotek Stockholm några nedslag inom områden som berör folkbibliotekens demokratiska uppdrag, och detta är den andra träffen vi ordnar. Den förra träffen hade fokus på bibliotekens uppdrag i förhållande till yttrandefrihet, censur och politisering. Denna gång står folkbibliotekets roll för samtal om demokrati och samhällsfrågor i centrum.

Dels tittar vi på de olika program, utställningar och aktiviteter som ordnas nu i höst på biblioteken. Föredrag om rösträtten i Sverige, politikersamtal, filosofikafé om den enskilda människan i samhället, existentiella boksamtal – hur kan dessa bidra till att uppnå bibliotekslagens ändamålsparagraf ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling”?

Dels diskuterar vi olika sätt att hantera bibliotekens programverksamhet utifrån ett ansvarstagande respektive frihetligt perspektiv. Utgångspunkt är artikeln Skarpt läge – värderingar och vägval vid hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek. Artikeln är skriven av Viktoria Reuterskiöld som ett bidrag till konferensen Mötesplats profession och forskning 2018. Den är tio sidor lång, men viktigast att läsa före träffen är avsnitten Inledning, Diskussion och Slutsatser (totalt tre sidor).
Länk till artikeln: Skarpt läge – värderingar och vägval vid hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek.

Tid: Torsdag 14 oktober kl 9-11.
Plats: Träffen är digital via Microsoft Teams. Inför träffen får du en möteslänk via e-post.

Anmäl dig senast 7 oktober.

Kontakt: karin.andersson.sundstrom@sll.se och hanna.k.johansson@sll.se

Teknik: Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Inför träffen får du en möteslänk på mejl som du klickar på för att komma till mötet. Det fungerar bäst på dator, men om du vill går det också att använda platta eller mobil. För att få så bra ljud som möjligt rekommenderar vi headset eller hörlurar. Är ni flera från samma bibliotek, sitt vid varsin dator om möjligt. Vi kommer att finnas på plats ca 10 min före träffen så att det finns tid att få ordning på tekniken.


Välkommen!

Karin Sundström
Hanna Johansson