Arbetsmöte för social- och uppsökande biblioteksverksamhet

Vårens arbetsmöte för social -och uppsökande biblioteksverksamhet äger rum torsdagen 29 mars kl. 9-15 på Haninge bibliotek.

Pia Andersson-Wredlert och Christian Dietrichson visar biblioteket, bokbussen och berättar om bibliotekets uppsökande verksamhet.

På arbetsmötet fortsätter vi arbetet med taxonomier, pratar om behov av broschyrer/PR för uppsökande verksamhet och om vilka kompetensbehov som finns kring social- och uppsökande verksamhet med mera. Anmäl gärna i förväg om ni har några övriga frågor att ta upp.

Lunch bekostas av var och en.

Varmt välkomna!

Cecilia Bengtsson, 076-1231280,  cecilia.m.bengtsson@stockholm.se

Karin Sundström, 076-12 31 279,  karin.a.sundstrom@stockholm.se