Arbetsmöte för personal som arbetar med tillgänglighet och social biblioteksverksamhet

Vi börjar dagen med ett samtal om biblioteket i lokalsamhället. Cecilia Bengtsson är ny utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med just den inriktningen. På arbetsmötet presenterar hon sina tankar kring detta.

Sedan fortsätter vi arbetet från förra hösten med att försöka beskriva och värdera den uppsökande biblioteksverksamheten, som ju sällan blir rättvist mätt med traditionella mått som antal utlån och öppettimmar.

Det blir också diskussioner kring några praktiska frågor som vi fångat upp sedan sist. Vad är bibliotekets roll gentemot de låntagare som laddar ner talböcker direkt från TPB? Låntagarkategorier och mediekategorier – bör talbokslåntagare slippa avgifter på alla medier? Förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek när det gäller talbokshantering?

Det finns utrymme för fler ämnen och frågor. Hör gärna av er i förväg med några rader om vad ni vill ta upp, så kan vi förbereda det på bästa sätt.

Anmälan senast 1 december via länken uppe till höger!

VÄLKOMMEN
Cecilia Bengtsson Mobil: 076-12 31 280, Telefon: 08-508 31 280

Karin Sundström Mobil: 076-12 31 279, Telefon: 08-508 31 279