Bibliotekets medier – nätverksträff

Tid: Torsdag 23 maj, prel kl. 9.00 – 12.30
Plats: Fittja bibliotek

Organisatör: Regionbibliotek Stockholm

Mer information kommer senare.