Brutna ryggar

alexandra_borgBeskuren

Eller om hur digitala experiment spränger bokmediet.
Välkommen till ett program i föreläsningsserien Alltid på en onsdag!

Alexandra Borg är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon forskar om bokens medialisering och om digitalt läsande, inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram.

Den pågående forskningsstudien Läsning 2.0 – boken och läsaren i det digitala samhället ”tar avstamp i digitaliseringens konsekvenser för bokens samhälle. Tonvikten ligger på förändrade läsmönster. Utifrån en svensk kontext studeras inte bara vem framtidens läsare är och vad han eller hon väljer att läsa, utan även varför och hur. Ett delsyfte blir att utreda e-bokens potential.”

Tid: Onsdag 14 maj kl. 9.00-11.00
Plats: Regionbibliotek Stockholm, Spelbomskan, Odengatan 63, plan 4
Kostnad: 300 kr, moms tillkommer
Anmälan: senast 9 maj via länken till höger

Mer information: Lotta Aleman
lotta.aleman@stockholm.se


Foto: Annika Summerson (bilden är beskuren)